Väljatõstmine

Väljatõstmise aluseks võib olla kohtulahend, üürikomisjoni otsus või kohtutäituri enampakkumise akt.

Täitemenetluse algatamiseks tuleb esitada kohtutäiturile täitmisavaldus. Avaldusele lisada väljatõstmise aluseks olev lahend.

Kohtutäitur algatab täitemenetluse, toimetab väljatõstetavale kätte täitmisteate ja annab temale aega vabatahtlikult ruumid vabastada vähemalt 14 päeva jooksul. Kui väljatõstetav ruume ei vabasta ega anna väljatõstmist taotlevale isikule üle võtmeid, tõstab kohtutäitur isiku välja koos asjadega.

Seadusest tulenevalt on kohtutäituril kohustus osa väljatõstetavast varast säilitada ja paigutada hoiuruumi vähemalt kaheks kuuks. Samuti tuleb kohtutäituril vajadusel avada vabastatavate ruumide uksi ja kasutada abi väljatõstetavate asjade tõstmisel ja transportimisel. Kõik eelpool loetletud tegevused on tasulised ja kohtutäituril on õigus väljatõstmist taotlevalt isikult antud kulude katteks küsida ettemaksu. Olenevalt ruumide suurusest ja asjade hulgast, on ettemaksuks küsitav summa erinev.

Ettemaksuna tasutud summa mõistab kohtutäitur välja väljatõstetavalt. Praktikas jäävad aga sageli väljamõistetud kulud kätte saamata või nende sissenõudmine venib väga pikale perioodile.

Lisaks kulude ettemaksule on kohtutäituril õigus küsida ka kohtutäituri tasu ettemaksu. Kohtutäituri tasu suuruse ja tasu võtmise põhimõtete kohta loe täpsemalt siit.