KOHTUTÄITUR

Katrin Vellet

KES ON KOHTUTÄITUR?

Kohtutäituri ülesandeks on täitemenetluse läbiviimine ehk sunni kasutamine isikute suhtes, kes oma kohustusi vabatahtlikult ei täida. Kõige levinum on rahaliste nõuete täitmine, mille sissenõudmiseks kohtutäitur arestib ja müüb võlgniku vara.

VÕTA ÜHENDUST