KOHTUTÄITURI TASU

Kohtutäituri teenuse eest maksab üldjuhul võlgnik. Teatud juhtudel tuleb kohtutäituri tasu maksta ka sissenõudjal (näiteks hagi tagamise määruse täitmine). Kohtutäituri tasu lisandub sissenõutavale summale ja selle tasumist nõutakse võlgnikult samaaegselt ühe maksena. 

Kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri tasu ettemaksu. Ettemaks tagastatakse sissenõudjale täies mahus, kui võlgnik tasub võla ja kohtutäituri tasu kogu ulatuses. Teatud juhtudel võib kohtutäitur ettemaksu mitte tagastada ja jätta selle menetluse kuludeks.

Kohtutäituri tasu saamise aluseks on seadus ja vormikohaselt koostatud otsus. Arveid kohtutäiturid ei koosta ega väljasta. Kui kohtutäitur on käibemaksukohuslane, lisandub kohtutäituri tasule ka käibemaks. 

Kohtutäituri tasu võtmise aluseid reguleerib kohtutäituri seadus.