AEGUMISE KOHALDAMINE TSIVIILASJADES

Enne avalduse esitamist tuleks veenduda, et aegumise avaldus esitatakse tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kohta, mis on olnud kohtutäituri käes juba 10 aastat.

Aegumise kohaldamiseks tuleb esitada kohtutäiturile avaldus ja tasuda avalduse läbivaatamise tasu 18 EUR. Mitme asja aegunuks tunnistamise eest tuleb maksta eraldi, ka siis kui esitatakse ühine avaldus kõikide nõuete kohta korraga.

Tasu makstakse avalduse esitamisel. Tasu maksmata jätmisel võib avalduse jätta tähelepanuta.

Makserekvisiidid:

saaja – Katrin Vellet

saaja a/a – EE531010010124079010 (SEB)

selgitus – “aegumise avaldus täiteasjas …” (märkida täiteasja nr)

viitenumber puudub.

Kohtutäitur teavitab Teid tasu laekumisest ja selgitab Teile aegumise avalduse menetlemise korda saadetavates dokumentides.

Käitumisjuhis võlast vabanemiseks on leitav Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite veebilehel.