Pärandvara inventuur

Pärandvara inventuur viiakse läbi pärimismenetluses pärijate nõudel. Pärimismenetluse viib läbi notar, kes kes annab pärijate korraldusel kohtutäiturile ülesande viia läbi pärandavara inventuur.

Notar kehtestab kohtutäiturile tähtaja üleskutsemenetluse läbiviimiseks ja pärandara inventuuri akti koostamiseks. Üleskutse menetluse teade avaldatakse elektroonses väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kohtutäitur kogub pärija vara ja kohustuste kohta andmeid ja koostab saadud andmetele tuginedes pärandvara inventuuri akti. Akt edastatakse notarile.

Kohtutäituri teenus on tasuline. Kohtutäituri tasu suuruse ja tasu võtmise põhimõtete kohta loe täpsemalt siit.