Hagi tagamise määruse täitmine

Hagi tagamise määruse täitmisele esitamisel tuleb kohtutäituri tasu maksta hagi tagamise määruse täitmisele esitajal. Tasu makstakse ette. Tasu maksmise kohta väljastab kohtutäitur tasu maksmise otsuse. Tasu suurus sõltub hagi tagamise aluseks olevast toimingust. Täpsemaid tasu määrasid vaata siit.

Täitemenetluse algatamiseks tuleb kohtutäiturile esitada hagi tagamise määrus ja täitmisavaldus.

Kohtutäitur algatab menetluse ja teostab hagi tagamise sisuks oleva toimingu. Sagedasemad hagi tagamise nõuded on kohtumenetluses kostjaks oleva isiku konto arestimine hagihinna ulatuses.

Kohtutäitur teostab hagi tagamiseks oleva toimingu ja lõpetab seejärel menetluse. Arestitud rahalised vahendid jäävad arestituks pangaarvel, konto omanik ei saa arestitud ulatuses vahendeid kontol kasutada.

Kui hagi tagamise kohtuvaidluses menetlus lõpeb, teeb kohus ka seatud hagi tagamise osas otsuse – see kas tühistatakse või jäetakse konto rahuldatud nõude tagamiseks arestituks. Mõlemal juhul saab täitmist nõuda kohtutäituri vahendusel – kontol oleva aresti tühistamiseks ja hagi tagamise korras arestitud vahendite väljamaksmiseks.