Enampakkumise korraldamine

Kohtutäitur korraldab enampakkumist nii täitemenetluse raames võla sissenõudmiseks kui eraldi teenusena. Sageli on selleks kaas- või ühisomandi lõpetamise kohtulahend, mis näeb ette kaas- või ühisomandi lõpetamise viisiks kohtutäituri vahendusel kinnisasja enampakkumise korraldamise. Sellisel juhul on enampakkumise korraldamise kohtulahendi täitmisele esitaja ükskõik kes kohtulahendis nimetatud kaas- või ühisomanikest. Kohtutäitur lähtub enampakkumise läbiviimisel kohtulahendis nimetatud viisist kas ainult kaas- või ühisomanike vahel või avalikul enampakkumisel.

Täitemenetluse algatamiseks tuleb esitada täitmisavaldus ja jõustumismärkega kohtulahend. Täitmisavalduse algatamise avalduse leiate siit. Kohtutäituri tasu määrad leiate siit, tasu arvatakse enampakkumisel müüdud vara tulemist maha ehk selle maksmise kohustus on kõikidel kaas- ja ühisomanikel.