Elatisabi vahendamine

Kui elatist maksma kohustatud isik elab välisriigis, tuleb elatise kohtuotsus suunata täitmisele välisriiki. Elatisabi saamiseks tuleb esitada vajalikud dokumendid justiitsministeeriumi kaudu. Kuidas käituda ja milliseid dokumente on vaja esitada loe siit.

Elatisabi vahendamiseks avab volitatud kohtutäitur täiteasja. Kohtutäituri kaudu hakkavad liikuma välisriigist sissenõutud elatise maksed. Kohtutäitur vahendab selle maksmist lapse kontole ning taotleb lapsele elatisabi, kui makseid ei tasuta. Sisuline täitemenetlus toimub välisriigis.

Elatisabi vahendamise eest maksab kohtutäiturile igakuist tasu riik.