Juriidilise fakti tuvastamine

Kohtutäituri poole võib pöörduda ka mõne tuvastamisele ja fikseerimisele suunatud asjaolu kirjeldamiseks. Juriidilise fakti tuvastamise mõte seisneb mõne vaidlust tekitava sündmuse kohta tõendi hankimises, mida on võimalik kohtutäituri poolt koostatud aktiga hiljem tõendada. Näiteks üürisuhete vaidluses, lapsega suhtlemise korra täitmisel, aktsionäride või osanike koosolekul toimuva fikseerimiseks jne.

Teenuse hind tuleb enne teenuse tellimist kohtutäituriga kokku leppida.